Miten voin tuoda Eventioon useita samansisältöisiä tilauksia?

Jos haluat tuoda Eventioon useampia samansisältöisiä tilauksia eri henkilöille, voit tuoda tilaukset esimerkiksi Excel-tiedoston avulla. Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi kutsuvieraslippujen lähetyksessä tai ennakkovarausten tuonnissa.

Voit lisätä tilaukselle tällä hetkellä vain yhden tuotteen, mutta tarvittaessa useampia kappaleita.

Toiminnon kautta voit tuoda seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Yrityksen nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tuotemäärä (jos määrää ei määritellä, oletuksena lisätään 1 kpl)
  • Hinta (jos hintaa ei määritellä, käytetään valitun tuotteen oletushintaa)
  • Omat lisätiedot tilaukselle

Aloita työ kokoamalla lipunsaajien tiedot ja lähettävät kappalemäärät Excel-tiedostoon. Kirjoita ensimmäiselle riville sarakeotsikot. Huomaa, että kaikkia sarakkeita ei tarvitse antaa, periaatteessa pelkästään sähköpostiosoite on riittävä tieto.

Siirry tämän jälkeen Evention paneelissa Tilaukset-välilehdelle. Vasemmalla hakuruutujen alapuolella on linkki Tuo tilaustietoja Excelistä.

Kopioi ja liitä tiedot Excel-tiedostosta avautuvaan ruutuun. Voit luonnollisesti tehdä luettelon myös muussa taulukkolaskentaohjelmassa tai muulla tavoin.

Klikkaa Jatka-painiketta, jolloin ruudulle avautuu tuonnin seuraava vaihe.

Valitse avautuvasta ruudusta tuote, joka jokaiselle tilaukselle kytketään. Valitse lisäksi Vahvista tilaukset, Lähetä liput ja/tai Lähetä maksulinkki: valitsemasi toiminnot tehdään jokaiselle tilaukselle.

Valitse sen jälkeen, miten kukin sarake käsitellään. Jos olet nimennyt sarakkeet vastaavalla tavalla, kone osaa päätellä suoraan mitä missäkin sarakkeessa on. Tee tarvittaessa korjaukset. Jos haluat jättää jonkun sarakkeen tuomatta, jätä valikko tyhjäksi ao. sarakkeen osalta.

Lopuksi klikkaa Aloita tietojen tuonti, jolloin Eventio luo tilauksen jokaiselle liittämäsi Excel-tiedoston riville ja tekee määrittelemäsi toiminnot (esim. lähettää liput tai maksulinkit).

Oliko tästä artikkelista hyötyä? Kiitos vastauksestasi Arviointi epäonnistui

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä Ota yhteyttä